Navigace

Obsah

Mateřská škola Nedašova Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace

 

 sluníčko                                                                                                                                                                       

Vítejte na stránkách naší mateřské školy

 

Aktuálně:

Informace o provozu mateřské školy

ve školním roce 2020 - 2021

Provoz MŠ

 

 

Poprvé do školky

Milí rodiče,

jde Vaše dítě poprvé do mateřské školy?

Pak je tu pro Vás pár užitečných rad.                                 

Poprvé do školky

 

 

 

prázdniny

Pohodové prázdniny

plné sluníčka a pěkných zážitků

přeje všem dětem a jejich rodinám

kolektiv pracovnic mateřské školy

 

V době letních prázdnin bude mateřská škola

uzavřena od 1. 7. 2020 do 14. 8. 2020.

Prázdninový provoz začne v pondělí 17. 8. 2020.

Nový školní rok bude zahájen v úterý 1. 9. 2020.

 


                                       

 

O nás:

Mateřská škola v Nedašově Lhotě byla slavnostně otevřena 1. září 1980 jako dvoutřídní zařízení. Byla vybudována adaptací a přístavbou z malotřídní ZŠ. Do této doby byly předškolní děti v péči rodiny. Jako dvoutřídní zařízení fungovala do roku 1983 a potom pro menší počet dětí se stala pouze jednotřídní MŠ. Od 1. 1. 2003 je škola samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací.

Mateřská škola se nachází uprostřed vesnice, v posledních letech prošla vnější rekonstrukcí, získala novou podobu a je nepřehlédnutelná. Budovu obklopuje dvorek, který využíváme pro pobyt dětí venku, děti zde mají k dispozici pískoviště, zahradní domek, kolotoč, pružinové houpadlo, mohou jezdit na kolech. Často  také využíváme k pobytu venku blízkost lesa a volné přírody. Děti tak mají dostatek příležitostí k přímému pozorování, které je základem všech dalších činností.

 

Název:  
Mateřská škola Nedašova Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace

Sídlo:  
Nedašova Lhota 84, 763 32 Nedašov

Kontakt:
telefon: 577 335 349
e-email: msnedasovalhota@seznam.cz

Právní forma:  
příspěvková organizace 
IČO:  75022681

 

Zřizovatel: 
Obec Nedašova Lhota

Sídlo: 
Nedašova Lhota 10, 763 32 Nedašov

Kontakt: 
telefon: 577 335 359

 

děti          

 

Snahou celého našeho kolektivu je vytvářet příjemné a tvořivé prostředí.
Chceme, aby se MŠ stala pro děti místem plným kamarádů a místem, kde budou rády chodit. Veškeré činnosti se snažíme organizovat pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně.

 

Kdo se o děti stará:

Hana Bůbelová                                    ředitelka

Bc. Markéta Vaňková                         učitelka

Kateřina Struhařová                           školní asistent 

Anna Mikušková                                  školnice, vedoucí ŠJ

Veronika Fojtíková                               kuchařka

Petra Fojtíková                                     účetní

 

učitelka

 

Náš den v MŠ:

6.15 - 9.30 

scházení dětí, dopolední blok - ranní hry dle volby a přání dětí, řízené, částečně řízené i spontánní učení ve skupinách i individuálně, didakticky zacílené činnosti, plnění úkolů vycházejících z ŠVP, individuální péče o děti se specificky vzdělávacími potřebami, v průběhu ranní cvičení, relaxační cvičení, pohybové hry

8.00 - 8.15

hygiena, přesnídávka 

9.30 - 11.30 

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 - 12.00

hygiena, oběd                                                                                                                                               

12.00 - 13.45

hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity

13.45 - 14.15

oblékání, hygiena, svačina

14.15 - 15.15 

odpolední zájmové činnosti, pokračování didakticky cílených činností, pohybové aktivity, pobyt venku                                                                                                                                                        

Tyto časy jsou pouze orientační, lze je přizpůsobovat momentálním potřebám dětí, zájmu dětí o danou činnost, počasí apod.

 

Co se učíme:

Mateřská škola se nachází uprostřed vesnice, ze všech stran ji obklopují kopce, ze kterých můžeme pozorovat celou obec a krásnou okolní přírodu. Naskytne se nám vždy nádherný pohled - jiný na jaře a v létě, jiný na podzim, v zimě. Když se zastavíme, můžeme si zazpívat a popovídat, naše písnička i povídání se pak nese jako ozvěna daleko do kraje. Když zapojíme fantazii, můžeme dohlédnout až do minulosti a historie obce a také se podívat do pohádkového světa. 

Svět kolem nás má tolik barev a barevných odstínů. My chceme děti tímto BAREVNÝM SVĚTEM vést a připravovat pro ně barevnou a pestrou nabídku her a činností během každého dne pobytu v mateřské škole.                                                                                                                                    

 

BAREVNÝ   SVĚT

 

Na kopec si vyběhneme,

pěkně se tam proběhneme, 

pak se kolem rozhlédneme.

Co vidíme?

Kopce, lesy, stromy,

pole, louky, naše domy,

celý krásný svět.

Když sluníčko zasvítí,

všechny barvy rozsvítí.

Zpíváme si, povídáme,

společně s kamarády

barevný svět poznáváme!

 

Školní vzdělávací program Barevný svět je rozpracován do celoročních celků, ve kterých se chceme více věnovat určité oblasti, o které si myslíme, že si zaslouží naši pozornost.

Pro školní rok 2019 - 2020 je obsahem našeho ŠVP PV téma:

TAJEMSTVÍ PÍSNIČEK Z BAREVNÝCH NOTIČEK

V letošním školním roce společně odemkneme klíč k tajemství barevných notiček, které chceme oživit dětskými hlásky. V písničkách chceme najít radost, tvořivé poznávání a prožívání světa přírody, věcí a lidí, harmonii tónů, slov a barev.

Cílem je při všech činnostech přiměřeně využívat všech forem hudební výchovy, to znamená výchovu i vzdělávání doplňovat hudbou, zpěvem, tancem, hudebními hříčkami, poslechem hudby a snažit se dostat hudbu a písničky do dnešních rodin,

Chceme. aby v písničkách svět dítěte ožíval, rozezníval se a svítil kouzlem barevných harmonií, aby se děti radovaly ze všeho, co jim nabídneme k objevení, zkoumání a tvořivé činnosti.

 

 

Zapojení do projektu:

LOGO

Název projektu: S radostí do školky

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012705

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 362 879,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, rozvoj kompetencí v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, kterí vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Personální posílení pozic.

Aktivity projektu

Aktivita 2.1/1 Školní asistent - personální podpora MŠ

Aktivita 2.1/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

aktivita 2.1/12 Projektový den ve škole