Navigace

Obsah

Stránka

PF 2017

PF 2017Příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce 2017 mnoho štěstí, zdraví, úspěchů a osobní spokojenosti přejí členové zastupitelstva Obce Nedašova Lhota.

14. 12. 2016

Pozvánka na vánoční koncert Valašky

Pozvánka na vánoční koncert ValaškyObec Nedašov vás zve na vánoční koncert Valašky, který se koná v neděli 18.12.2016 v 17:00 hodin v Obecním domě v Nedašově. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

13. 12. 2016

Vánoční akademie

Vánoční akademieZŠ a MŠ Nedašov vás srdečně zve na tradiční Vánoční akademii, která se koná ve středu 14. prosince 2016 v 15:00 hodin v Obecním domě v Nedašově.

7. 12. 2016

Rozsvícení vánočního stromku 27.11.2016

Rozsvícení vánočního stromku 27.11.2016Foto z Rozsvícení vánočního stromku si můžete prohlédnout zde:

28. 11. 2016 Zobrazit více

Rozsvícení vánočního stromku

Rozsvícení vánočního stromkuZastupitelstvo obce Nedašova Lhota vás zve na Rozsvícení vánočního stromku v neděli 27.11.2016 v 16:30 hodin do areálu TJ Nedašova Lhota. V programu vystoupí děti z mateřské a základní školy, členové Valašského krůžku. Děti navštíví mikuláš i s nadílkou.

7. 11. 2016 Zobrazit více

Dušičková pobožnost

Dušičková pobožnostDušičková pobožnost v naší farnosti bude v sobotu 5.11. Začne mší svatou v kostele ve 14.00 hod. a po mši bude pobožnost na hřbitově.

31. 10. 2016

Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičceOZ Nedašov pořádá představení pro děti. Divadlo Povídání o pejskovi a kočičce se koná v neděli 30.10.2016 v 15:00 v KD Nedašov. Vstupné dobrovolné.

26. 10. 2016 Zobrazit více

Mosty v Nedašově a Nedašově Lhotě jsou opraveny

Mosty v Nedašově a Nedašově Lhotě jsou opravenyPoslední zářijový den byla ukončena částečná uzavírka silnice III/50736 a skončily stavební práce na opravě tří mostů v Nedašově a Nedašově Lhotě. Ředitelství silnic Zlínského kraje za opravu zaplatí 3,7 milionu korun.
Oprava spočívala v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, ve zhotovení nových říms a zábradlí. Byly odstraněny naplaveniny v mostním otvoru a vyspraveno opevnění. Původní zatížitelnost mostů se nezměnila. U mostu ev. č. 50736-4 byly opevněny svahy podél pravých (návodních) křídel, u mostu ev. č. 50736-6 byla zhotovena nová spřažená deska pod chodníkem, nový kryt chodníku a byla vyspravena kamenná dlažba pod mostem. U mostu ev. č. 50736-7 byla rovněž vyspravena kamenná dlažba pod mostem a prodlouženo křídlo opěry vpravo (na výtoku).
Důvodem opravy mostů byl především nevyhovující stavebně-technický stav říms a záchytného bezpečnostního zařízení.
Zhotovitelem stavby byla firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Konečná cena za tuto zakázku činí 3,739 milionu korun (vč. DPH). Stavba je financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny 1. července 2016 a probíhaly za částečné uzavírky silnice.

19. 10. 2016 Zobrazit více

Povinná revize kotlů na pevná paliva

Povinná revize kotlů na pevná palivaProvozovatelé kotlů mají nově povinnost zajistit každé dva roky kontroly jejich technického stavu a provozu, první musí být hotová do konce tohoto roku. Kontaktní údaje na oprávněné techniky jsou k dispozici v registru Asociace podniků topenářské techniky.
Upozorňujeme občany, že podle zákona o ochraně ovzduší je každý provozovatel kotle na pevná paliva (o tepelném příkonu od 10 do 300 kW) napojeného na teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu kotle. Provedení první kontroly technického stavu a provozu kotle je přitom občan povinen zajistit nejpozději do 31. prosince 2016.

Uvedenou kontrolu vykonává výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

Kontaktní údaje na oprávněné techniky jsou k dispozici zde v registru Asociace podniků topenářské techniky.

19. 10. 2016 Zobrazit více

Kanalizace v obci je dokončena

Kanalizace v obci je dokončenaV září byly dokončeny stavební práce na projektu "Nedašova Lhota- doplnění kanalizace II. etapa", spolufinancovaného z prostředků Ministerstva zemědělství ČR a rozpočtu Zlínského kraje.

Na konci září  byly dokončeny stavební práce na projektu "Nedašova Lhota - doplnění kanalizace II. etapa", spolufinancovaného z prostředků Ministerstva zemědělství ČR a z rozpočtu Zlínského kraje.  Během realizace projektu, která probíhala v letech 2015 až 2016, byl dobudován kombinovaný stokový systém v celé obci. Bylo položeno kanalizační potrubí  v celkové délce 4. 110 m.

Celkové náklady na vybudování kanalizace činí cca 24 200 000 Kč. Ministerstvo zemědělství poskytlo obci finanční prostředky ve výši 16 904 000 Kč, Zlínský kraj se na financování projektu podílí částkou 2 414 000 Kč. Bez těchto dotací by obec nebyla schopna tak nákladnou a potřebnou investiční akci realizovat,  proto děkujeme za poskytnutí podpory Ministerstvu zemědělství ČR a Zlínskému kraji.


12. 10. 2016 Zobrazit méně

Stránka