Navigace

Obsah

Územní plán

Územní plán obce Nedašova Lhota

Opatření obecní povahy- ÚP Nedašova Lhota

Příloha č.2 OOP -ÚP Nedašova Lhota- hlavní výkres

příloha č.2 OOP-ÚP Nedašova Lhota-výkres veřejně prospěšných staveb (1)

příloha č.2 OOP-ÚP Nedašova Lhota-výkres veřejně prospěšných staveb

příloha č.2 OOP-ÚP Nedašova Lhota-výkres základního členění území

příloha č.4 OOP-ÚP Nedašova Lhota-doprava

příloha č.4 OOP-ÚP Nedašova Lhota-energetika,telekomunikace

příloha č.4 OOP-ÚP Nedašova Lhota-koordinační výkres zastavěná část

příloha č.4 OOP-ÚP Nedašova Lhota-koordinančí výkres

příloha č.4 OOP-ÚP Nedašova Lhota-vodní hospodářství

příloha č.4 OOP-ÚP Nedašova Lhota-vyhodnocení záborů půdních fondů

příloha č.4 OOP-ÚP Nedašova Lhota-výkres širších vztahů