Obec Nedašova Lhota
Nedašova Lhota

Zlínský kraj vyhlásil další kolo kotlíkových dotací

Zlínský kraj vyhlásil další kolo kotlíkových dotací

Je vyhlášena další vlna kotlíkové dotace pro rodinné domy ve Zlínském kraji

V této chvíli je nutné začít připravovat podklady, které jsou součásti žádosti o dotaci. Příjem žádostí o dotaci je stanoven na 25.10.2017 a ukončen bude 27.10.2017. Příjem však může být ukončen dříve.

V rámci vyhlášeného programu je možno žádat o výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 30-5, za:
- kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva,
- kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva,
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný kotel),
- tepelné čerpadlo,
- plynový kondenzační kotel.


Podpořený kotel musí být uveden v databázi, Seznam registrovaných výrobků“. Aktuální seznam je dostupný na těchto stránkách: https://svt.sfzp.cz/ (relevantní je dotační program Kotlíkové dotace – 2. kolo – 67. výzva OPŽP od 2017).

V rámci Programu nelze podpořit:
- výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva,
- výměnu kotle na pevná paliva, který splňuje třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5,
- výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu,
- výměnu kamen a krbu (v případě pochybnosti, zda se jedná či nejedná o kotel, rozhodují informace uvedené v technickém listu výrobku),
- výměnu stávajícího plynového kotle, za jakýkoliv jiný zdroj tepla,
- výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel spalující uhlí nebo za kombinovaný kotel spalující uhlí a biomasu s ruční podávkou paliva.


Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:
 75 % způsobilých výdajů v případě realizace automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 000 Kč.
 75 % způsobilých výdajů v případě realizace plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 000 Kč.
 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 000 Kč.
 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 000 Kč.
Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, které je označena jako prioritní území. Na území ORP Valašské Klobouky jsou to obce: Brumov-Bylnice, Jestřabí, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Štítná nad Vláří-Popov, Újezd, Valašské Klobouky, Vlachovice, Vysoké Pole.

Z dotace lze hradit:
- Stavební práce, dodávku a služby spojené s realizací výměny kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest.
- Dále stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
- Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
- Náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.


Žádost o dotaci a způsob podání
- Žádost i přílohy musí být vyplněny na předepsaných formulářích zveřejněných na https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-cl-3985.html
Předkládání Žádosti o dotaci probíhá ve dvou krocích:
1 krok: Vyplnění a odeslání elektronického formuláře žádosti (25.10.-27.10.2017)
2 krok: Následné doručení Žádosti o dotaci (vč. příloh) v listinné podobě nebo do datové schránky Zlínského kraje – do 10ti kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře.
Seznam dokumentů předkládaných v rámci listinné podoby Žádosti o poskytnutí dotace či prostřednictvím datové schránky:
 Vyplněný, vytištěný a podepsaný elektronický formulář žádosti, který je zveřejněn společně s vyhlášením Programu na internetových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz (v případě doručení prostřednictvím datové schránky soubor s vyplněným a uzavřeným elektronickým formulářem ve formátu .pdf).
 Kopie Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění vztahující se ke stávajícímu/původnímu kotli. Výhradně v případě, že k výměně zdroje tepla došlo před 31. 12. 2016 a žadatel Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle nemá, lze doložit:
o Kopii Revizní zprávy/Protokolu o uvedení nového zdroje tepla do provozu (jako doklad o realizaci výměny před 31. 12. 2016) a
o Kopii jiných podkladů dokládajících emisní třídu původního kotle jako např. fotografii štítku původního kotle, návod k obsluze, či jinou technickou dokumentaci. U původních kotlů, u kterých emisní třída nebyla stanovena, doloží žadatel originál nebo ověřenou kopii čestného prohlášení o tom, že je emisní třída kotle neznámá.
 Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 Písemný souhlas vlastníka pozemku k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším souvisejícím opatřením v rodinném domě v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází (originál nebo úředně ověřená kopie).
 Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu/bytové jednotky či druhého z manželů (v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky či podílu na nich v rámci společného jmění manželů) k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším souvisejícím opatřením v rodinném domě (originál nebo úředně ověřená kopie).
Originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (tj. žadatele) v případě, že žadatel je zastupován jinou osobou na základě plné moci (podpis zmocněného na plné moci být úředně ověřen nemusí).


Více informací naleznete na webových stránkách Zlínského kraje:
https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-cl-3985.html


Veškeré dotazy směřujte na kontaktní email: kotliky@kr-zlinsky.cz anebo na pracovníky Oddělení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje:

Ing. Barbora Kubernátová
Tel.: 577 043 843
Ing. Kateřina Válková
Tel.: 577 043 838
Ing. Lenka Peterková
Tel.: 577 043 783
Ing. Alena Trčková
Tel.: 577 043 834
Ing. Ludmila Vaňková
Tel.: 577 043 833
Ing. Soňa Zůbková
Tel.: 577 043 827

Datum vložení: 6. 10. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 10. 2017 0:00
Autor: Správce Webu

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svoz odpadu

Svoz  odpadu

Nejbližší termín

pátek 19.7.2024

 

 

Svoz plastu

Nejbližší termín

úterý 23.7.2024

czechpoint

http://www.czechpoint.cz/web/

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:317
TÝDEN:1268
CELKEM:1172439

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 7. 2024
oblačno 28 °C 17 °C
čtvrtek 18. 7. oblačno 29/16 °C
pátek 19. 7. jasno 31/15 °C
sobota 20. 7. jasno 32/17 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Mikroregion

Logo

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie