Obec Nedašova Lhota
Nedašova Lhota

Aktuality

Zobrazeno 511-540 ze 698
#

Cyrilometodějské odpoledne

Datum: 30. 6. 2017

SDH Nedašova Lhota vás srdečně zve ve středu 5.7.2017 od 15:00 na kulturní program, který se uskuteční v areálu TJ Nedašova Lhota. Je připraven bohatý program - hry pro děti, ukázky hasičské techniky, vystoupení Valášku Nedašov a také speciality z grilu. Od 18:00 hodin se můžete těšit na taneční zábavu se skupinou Artex.

#

Pobožnost na Kútoch

Datum: 19. 6. 2017

Obec Študlov srdečně zve poutníky z Nedašovy Lhoty na pobožnost na Kútoch, která se koná v neděli 25.6.2017 v 15:00 hod.

#

Kácení máje a zábavné odpoledne pro děti

Datum: 14. 6. 2017

Sbor dobrovolných hasičů Nedašova Lhota vás zve na kácení máje a zábavné odpoledne pro děti, které se koná v pátek 16.6.2017 od 16:30 v areálu TJ Nedašova Lhota. Můžete se těšit na: malování na tvář, hry s hasičskou tématikou, speciality z grilu, běh pro vlajku, kácení máje a pohodovou hudbu.

#

Upozornění pro občany - jak správně třídit plast

Datum: 24. 5. 2017

Upozorňujeme občany na špatné třídění plastů. Byli jsme informováni, že se ve žlutých sběrných nádobách na plast pravidelně objevují věci jako PVC, molitan, znečištěné plasty, použitý stavební materiál, které zde nepatří. Z tohoto důvodu nám odběratelská firma neuhradila poplatek za odevzdaný plastový odpad. Žádáme vás o správné třídění plastů. Podrobnější informace najdete níže.

#

Povinné očkování psů a koček proti vzteklině

Datum: 18. 5. 2017

Povinné očkování psů a koček proti vzteklině proběhne v naší obci v pátek 19. května. Vakcinují se zvířata starší 3 měsíců. Poplatek je 200 Kč. Očkování se bude provádět u obecního úřadu v době od 15:00 do 15:30 hod. a na Pasekách po 15:30 hod. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

#

Zápis dětí do mateřské školy

Datum: 2. 5. 2017

Zápis dětí do Mateřské školy Nedašova Lhota na školní rok
2017 - 2018 se uskuteční ve středu 3. 5. 2017 v době
od 8: 00 do 15:00 hodin.

#

Hasiči budou sbírat železný šrot a elektroodpad

Datum: 2. 5. 2017

Hasiči Nedašova Lhota budou v sobotu 6. května od 8:30 hod. sbírat po celé obci železný šrot a elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televizory a drobné elektrospotřebiče). Železný šrot a vyřazené elektrospotřebiče stačí přichystat před dům a hasiči je vyzvednou. Velké kusy vám pomohou vynést. Více informací najdete níže.

#

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Datum: 25. 4. 2017

V příloze jsou k dispozici informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí.

#

Podpořte projekt "Plníme přání seniorům"

Datum: 25. 4. 2017

Senioři klubu Nedašov se přihlásili do projektu "Plníme přání seniorům". Mezi 31 vybranými přáními, které si na webových stránkách můžete prohlédnout je i to jejich přání pod názvem " A muziko ,ty hraj". Od 15.4.2017 je možné toto přání ve veřejné sbírce finančně podpořit. Společnost Sodexo Benefity, která sbírku vyhlásila každou vloženou částku znásobí. Přispějete-li částkou 100kč, Sodexo automaticky vloží 100kč a příspěvek na přání bude tak dvojnásobný.
Senior klub předem děkuje za finanční podporu. Veškeré informace o sbírce, včetně možnosti, jak přispět najdete na stránkách:
www.plnime-prani-seniorum.cz

#

Informace pro cestující ke stávce vyhlášené Odborovým svazem dopravy na den 6. dubna 2017

Datum: 5. 4. 2017

ČSAD Vsetín a.s . informuje všechny cestující, že řidiči autobusů ČSAD Vsetín a. s. se k vyhlášené stávce Odborovým svazem dopravy nepřipojí a doprava bude dne 6. dubna 2017 zajištěna jako obvykle dle platných jízdních řádů.

#

Sběr nebezpečného odpadu

Datum: 31. 3. 2017

V pondělí 5. června 2017 v době od 8:00 do 16:30 hodin proběhne v naší obci:
Sběr nebezpečného odpadu - ředidla, barvy, baterie, akumulátory, nádoby od sprejů...
Zpětný odběr elektrozařízení -lednice, pračky, televize, monitory, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače atd.
Sběr velkoobjemového odpadu z domácností - koberce, nábytek, umyvadla atd.
Sběr papíru

Sběr se uskuteční před budovou obecního úřadu ( boční vchod), kde se bude odebírat nebezpečný odpad a vyřazená elektrozařízení. Kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností budou přistaveny v místní části "Říčky" za hřištěm TJ.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEBEZPEČNÝ ODPAD, VYŘAZENÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ, VELKOOBJEMOVÝ ODPAD A PAPÍR PŘIVÁŽELI AŽ V PODNĚLÍ 5. ČERVNA 2017.

#

Nová výmalba v knihovně

Datum: 21. 3. 2017

Prostory Místní knihovny Nedašova Lhota dostaly novou tvář. Originální výmalbu zhotovil pan Jan Lörincz. Fotografie jsou k dispozici v odkazu níže.

#

Zájezd do Polska

Datum: 20. 3. 2017

Senior klub Nedašov, z.s. pořádá zájezd do polského Těšína na jarní nákupy květin, sazenic a ostatního zboží. Zájezd se koná ve středu 26.4.2017. Odjezd z Točny Nedašov je v 5:00 hodin. Trasa zastávek: Nedašov, Nedašova Lhota, Návojná, Brumov, Valašské Klobouky a Vsetín. Cena 200 Kč. Zájemci se mohou hlásit u paní Dubčákové osobně nebo na telefonním čísle: 732 716 580.

#

Jarní bazárek pro děti a dospělé

Datum: 14. 3. 2017

Ve dnech 24.-25. března 2017 se bude konat v sále Obecního domu Nedašov Jarní bazárek pro děti a dospělé. Každý z Vás může přinést na prodej oblečení, obuv, kabelky, autosedačky, kočárky, sportovní potřeby a jiné. Podrobné informace o akci jsou k dispozici na plakátu níže.

#

Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti a větší šanci na pracovním trhu

Datum: 13. 3. 2017

Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí a na druhé straně firmy, které naopak chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější.

Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let a na druhé straně firmy.

Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a mnoho dalších. Po celou dobu vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.

Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případnou možnost uplatnění se v dané firmě. Firmy si v projektu naopak vyzkouší svého potencionálního zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají kompenzaci vynaložených nákladů.

K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád a bezplatně poskytne veškeré informace v souvislosti s projektem, zodpoví případné dotazy a pomůže Vám s registrací.

Regionální manažer pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Bc. Michaela Procházková

+420 778 439 737

michaela.prochazkova@fdv.cz Pro další informace můžete navštívit stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/vzdelavanipraxi.

Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

#

Srdce s láskou darované

Datum: 13. 3. 2017

Žáci 5.B ze Základní školy Nedašov žádají o hlas v soutěži Srdce s láskou darované.

#

Upozornění hasičů před vznikem požáru

Datum: 8. 3. 2017

ZLÍNSKO - Požáry travních a lesních porostů v posledních dnech likvidovalo téměř sedmdesát jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.

Konec zimy a nástup jara každoročně přináší také zvýšené množství požárů v přírodním prostředí. Suchá stará tráva, vrstvy listí a proschlé dřevo v kombinaci s větrným počasím, to jsou ideální podmínky pro vznik a šíření požárů na loukách, polích, v sadech a lesích. Aby k požárům došlo chybí ale ještě ten faktor nejpodstatnější – člověk.
Každý rok v tomto období profesionální hasiči upozorňují na svých webových stránkách a cestou médií na rizika pálení suchých biologických materiálů a manipulaci se zdroji zapálení. A každý rok se přesvědčují, že jejich upozorňování a varování se u některých spoluobčanů míjí účinkem.

Na rizika tohoto období upozorňovali v minulém týdnu i profesionální hasiči HZS Zlínského kraje. A upozorňovali také na plnění tzv. ohlašovací povinnosti před pálením ( více informací naleznete v odkazu níže).

Předchozí dny provázené teplým a větrným počasím potvrdily, že varování neberou někteří spoluobčané v našem kraji vážně. ,,Od páteční jedenácté hodiny polední do nedělních ranních hodin vyjely jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů k celkem 21 hlášeným požárům travních porostů na loukách, v sadech, polích a k požárům po pálení dřevních materiálů v lesních porostech. Všechny události měly společného jmenovatele – nedbalost nebo nedodržení stanovených podmínek požární bezpečnosti," uvedl por. Bc. Libor Netopil – tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje.
Jako pozitivní lze vnímat to, že při událostech nedošlo ke zranění nebo usmrcení osob ani vzniku zásadních škod. ,,Je třeba se ale zamyslet i nad jinou stránkou věci. A tou jsou náklady na provedené zásahy. Hasiči je sice v těchto případech nevyčíslují, ale jen pro příklad. Na likvidaci uvedených 21 událostí se podílelo celkem 22 jednotek profesionálních a 47 jednotek dobrovolných hasičů. Na místa zásahů vyslali profesionální hasiči celkem 27 cisternových automobilů a dalších 51 cisteren vyjelo ze zbrojnic dobrovolných hasičů. Chceme věřit, že v následujícím období budou varování hasičů brána s větší vážností a že také zvítězí tzv. selský rozum," dodal mluvčí.

#

Fašanky 25.2.2017

Datum: 28. 2. 2017

Fotky z fašankového průvodu, který se konal v sobotu 25.2.2017 naleznete v následujících odkazech:

#

Seminář o manželství

Datum: 24. 2. 2017

Farnost Nedašov srdečně zve na Seminář o manželství, který se koná v sobotu 11. března 2017 v chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově od 9:00 do 15:00 hodin, zakončeno mší svatou.

#

Výkup surových kůží

Datum: 24. 2. 2017

Firma Ramos bude v sobotu 25.2.2017 v době od 12:10 do 12:30 u obecního úřadu vykupovat surové kůže.Dále nabízí činění kůži, kožešin a trofejí, opravy, čištění výrobků z kůže a kožešin, prodej a zakázkové šití oděvů pro lov a volný čas.

#

Fašankový průvod 25.2.2017

Datum: 24. 2. 2017

Obchůzka fašankového průvodu začne v 8:00 z pasecké části obce. Letošní fašank organizují členové TJ Nedašova Lhota, kteří se nechali inspirovat pohádkou Tři veteráni.

#

Setkání seniorů

Datum: 23. 2. 2017

V úterý 21. února proběhl v sále obecního úřadu již třetí ročník společenské akce pojmenované Setkání seniorů. Fotografie naleznete níže.

#

Zelenina Vitamínka Uherský Brod

Datum: 15. 2. 2017

Zelenina Vitamínka Uherský Brod přijímá objednávky na certifikované sadbové brambory z Vysočiny odrůdy:
velmi rané: Impala, Colette, Rosara, Anuschka...
rané: Adéla, Marabel, Dali, Belana, Elfe...
polorané: Antonia, Agria...
pozdní: Jelly...

cena 15 kč/kg, pytel 25 kg. Informace na telefonním čísle: 777 880 988 nebo SMS po 16. hodině.

#

Fašanková zábava s pochováváním basy

Datum: 10. 2. 2017

Senior klub Nedašov, z.s. Vás srdečně zve na tradiční fašankovou zábavu s pochováváním basy,která se koná v úterý 28.2.2017 od 19:00 hod. v KD Nedašov.
Po celý veče bude hrát hudební skupina IMPERIAL ze Slovenska.
Občerstvení zajištěno. Můžete se těšit na bohatou tombolu.
Vstupné 80 Kč, masky 30 Kč.

Těší se na vás pořadatelé.

#

Setkání seniorů

Datum: 7. 2. 2017

Zastupitelstvo Nedašova Lhota srdečně zve na Setkání seniorů, které se uskuteční v úterý 21. února 2017 od 14:00 v sále Obecního úřadu Nedašova Lhota.

#

Klauní karneval

Datum: 16. 1. 2017

Mateřská škola Nedašova Lhota zve malé i velké v neděli 22.1.2017 ve 14:00 do sálu obecního úřadu na Klauní karneval. Můžete se těšit na veselé soutěže a hry, zábavné balonkové překvapení, hopsaný klauní tanec. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

#

Zpravodaj mikroregionu Jižní Valašsko

Datum: 16. 1. 2017

Naše obec je členem Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko. Informace o činnosti a působení sdružení v roce 2016 najdete v přiloženém zpravodaji.

#

Oznámení o zrušení zdravotnického zařízení

Datum: 13. 1. 2017

MUDr. Anna Turská oznamuje, že s účinností ke dni 31.1.2017 ruší registraci nestátního zdravotnického zařízení.
Podrobné informace o předání zdravotnické dokumentace zvolenému poskytovateli jsou k dispozici níže.

#

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017

Datum: 13. 1. 2017

V rámci Tříkrálové sbírky, která se konala 7. ledna 2017, se v naší obci vybrala částka 22.265 Kč. Podrobné výsledky jsou ke stažení níže.

#

Divadelní představení U nás v Lebedově

Datum: 13. 1. 2017

Divadelní spolek ze Zdounek Vás zve na představení pro dospělé "U nás v Lebedově". Bude se hrát v sobotu 14.1.2017 od 17:00 hod. v Kulturním domě Nedašov. Vstupné je dobrovolné.

Zobrazeno 511-540 ze 698

Aktuálně

Svoz odpadu

Svoz  odpadu

Nejbližší termín

pátek 14.10.2022

 

Svoz plastu

Nejbližší termín

úterý 4.10.2022

czechpoint

http://www.czechpoint.cz/web/

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 73
TÝDEN: 2231
CELKEM: 893469

Aktuální počasí

dnes, neděle 2. 10. 2022
slabý déšť 14 °C 8 °C
pondělí 3. 10. slabý déšť 11/8 °C
úterý 4. 10. slabý déšť 13/7 °C
středa 5. 10. oblačno 16/5 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Mikroregion

Logo

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie